Tillitsvalgte

I tillegg til kommunestyregruppa har Nesodden SV mange aktive medlemmer i ulike verv. Styret møtes jevnlig og diskuterer politiske saker, drifter lokallaget og jobber med kommunikasjon, formidling og arrangementer. Vi har også en rekke representanter i ulike utvalg.

Du kan kontakte styret på e-post nesodden@sv.no eller gjennom en av styremedlemmene.

Styret i Nesodden SV

Lokallagsleder: Kirsti Svinø kirsti.svino@bufdir.no, telefon: 936 43 527
Kasserer: Claudia Behrens  claudia@claudia.no
Styremedlem: Inger Næss ingern123@gmail.com
Styremedlem: Andreas Blaauw-Hval abhval@gmail.com
Styremedlem: Elise Christensen elisechristensen@hotmail.com
Varamedlem i styret: Christopher Knill chris.knill@gmail.com

Kommunestyregruppa

Øystein Fossbråten Wennersgård (gruppeleder)
E-post: oystein.fossbraaten499@gmail.com
mobil: 468 91 544

Hannah Schancke
E-post: hanna.schanke@gmail.com

Aidan Magnus Imsen
E-post: aidan.imsen@outlook.com

Representanter i utvalg

Formannskapet:
Øystein Fossbråten Wennersgaard er representant.
Ressursgruppa består av Hanna Schanke (vara), Aidan Magnus Imsen (vara), Mari Vinjar, Grete Maus, Andreas Blaauw-Hval, Kirsti Svinø og Sonia Arisland

Tjenesteutvalget:
Hanna Schanke er representant.
Ressursgruppa består av Aidan Magnus Imsen (vara), Kirsti Svinø (vara), Christine Parker (vara), Øystein Fossbråten Wennersgaard, Claudia Behrens, Palma Kleppe, Mari Vinjar, Elise Christensen, Viktoria Runningen og Thea Urdal

Teknikk-, miljø- og planutvalget:
Inger Næss er representant. 
Ressursgruppa består av Sonia Arisland (vara), Audun Bødtker (vara), Arnt Even Hustad (vara/Venstre), Grete Maus, Claudia Behrens, Christian Hintze Holm, Gudveig Havstad

Partssammensatt utvalg: Hanna Schanke er representant
Oslofjordens friluftsråd: Kirsti Svinø er representant
Nesodden eldreråd: Christine Parker er representant

Valgkomiteen

Valgkomiteen i Nesodden SV består av:

Hannah Schanckehanna.schanke@gmail.com
Audun Bødtker: audun@bdtkr.no