Hva skjer?

Åpne gruppemøter, medlemsmøter og andre arrangementer

Vi i Nesodden SV ønsker å involvere medlemmene i vår lokale politikkutforming, og i den anledning inviterer vi til ulike møter gjennom året. Møter annonseres per i dag på vår Facebook-side og i e-post til medlemmer.

Politiske møter i kommunen – og «Kommune-TV»